Професор, др сци. мед. Ида Јовановић, специјалиста педијатрије Служба кардиологије

 

 

 

Ужа специјалност: Кардиологија

Област делатности: Педијатријска кардиологија, ехокардиографија, фетална кардиологија, одрасли са урођеним срчаним манама

Наставно звање: Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатрије

Руководећа функција: Шеф службе за кардиологију

 

Контакт:
Телефон: + 381 11 2060 717
Факс: + 381 11 2684 672
E-Mail: ida.jovanovic@udk.bg.ac.rs

 

Чланство у струковним организацијама:
1. Члан Српског лекарског друштва
2. Претходни председник Југословенског удружења за ехокардиографију
3. Члан Европског удружења кардиолога
4. Члан Европског удружења за ехокардиографију
5. Члан Европског удружења педијатаријских кардиолога
6. The International Council on Medical and Care Compunetics7
7. Члан Удружења кардиолога Србије и председништва
8. Члан Удружења за ехокардиографију Србије
9. Члан Удружења педијатара Србије и председништва
10. Члан кардиолошке секције Српског лекарског друштва
11. Члан Педијатријске секције Српског лекарског друштва

 

Научно-истраживачка делатност: Модерне ехокардиографске технике (методе ткивног Допплера и 3D ехокардиографија), фетална ехокардиографија

 

Биографија:
Рођена је у Београду, где је завршила основну школу и гимназију, са наградом "Вук Стефановић Караџић". Медицински факултет у Београду је завршила 1979. године, са просечном оценом 9.44. Од 1980. године запослена на Универзитетској дечјој клиници и од самог почетка рада се определила за област дечје кардиологије. Магистарски рад из педијатријске кардиологије је одбранила 1985. Специјалистички испит из Педијатрије је положила 1987. године, а 1993. одбранила докторску тезу под насловом "Могућности Допплер ехокардиографије у хемодинамској квантификацији вентрикуларног септалног дефекта". Интензивно се бавила свим областима дечје кардиологије. Пионир је у увођењу Феталне ехокардиографије у Србију и модерних техника ехокардиографије у педијатријску кардиологију. Предавач је на 11 курсева додипломске и последипломске наставе на Медицинском факултету и едукативним курсевима. Један је од оснивача и први председник Југословенског удружења за ехокардиографију. Током рада је била на специјализацијама ван земље, и то у Енглеској, САД и Јапану. Добитник је бројних награда, од којих се издвајају: Октобарска награда града Београда за студентски рад, Повеља Српског лекарског друштва, Награда Удружења Кардиолога Србије за изузетне резултате и допринос на пољу Кардиологије и Награда за животно дело Друштва лекара републике Српске. Од 2001. до 2009. године је била директор педијатрије, а од 2009. године је генерални директор Универзитетске дечје клинике.

 

Објављени радови:

Радови у часопису који је индексиран у Current Contents-u (CC) или у Science Citation Index-у (SCI):
1. Peco-Antić A, Popović-Rolović M, Jovanović I, Jovanović O, Kostić M, Mančić J. Echocardiographic Evaluation of the Acute Effect of hemodialysis on Cardiac Size and Function in Children with End-Stage Renal Disease. Periodicum Biologorum 1988; 90: 565- 568.
2. Jovanović I, Parezanović V, Ljubić A, Stanković Z, Jovović Lj, Đukić M. Cardiac wall motion velocities in normal fetuses evaluated by Doppler myocardial imaging. Fetal Diagn Ther 1998; 13(Suppl.1): 161-7.
3. Gradinac S, Jovanovic I, Djukic M, Hercog Dj, Jovovic Lj, Kokai G, Stajevic M, Simeunovic S. Partial left ventriculectomy in a two-year-old girl with dilated cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 1999; 18(4):381-3. Erratum in: J Heart Lung Transplant 1999; 18(6):610.
4. Ristić A, Seferović P, Ljubić A, Jovanović I, Ristić G, Pankuweit S. Pericardial disease in pregnancy Hertz 2003; 28 Nr3: 209-215,
5. Vukomanović V, Stajević M, Jovanović I, Kosutić J, Sehić I, Milovanović V, Echocardiographic analysis of the subtypes of right ventricular restrictive physiology in surgically treated patients with tetralogy of Fallot, Cardiology in the Young (2006), 16 : 549-555.
6. Bajcetic M, Nikolic Kokic A, Djukic M, Kosutic J, Mitrovic J, Mijalkovic D, Jovanovic I, Simeunovic S, Spasic M, Samardzic R. Effects of Carvedilol on Left Ventricular Function and Oxidative Stress in Infants and Children with Idiopathic Dilated Cardiomyopathy: A 12-Month, Two-Center, Open-Label Study. Clinical Therapeutics 2008; 30 (4): 702-14.
7. Cuturilo G, Jovanovic I, Vukomanovic G, Djukic M, Stefanovic I, Atanskovic-Markovic M. Prenatal Growth Retardation, Microcephaly, and Eye Coloboma in Infant with Multiple Congenital Anomalies: Further Delineation of Presumed New Dysmorphic Syndrome, Birth Defects Research (Part A), 2008; 82:166-168.
8. Cuturilo G, Drakulic D, Stevanovic M, Jovanovic I, Djukic M, Miletic-Grkovic S, Atanaskovic-Markovic M. A rare association of interrupted aortic arch type C and microdeletion 22q11.2, Eur J Pediatr 2008; 167:1195-1198
9. Šobic-Šaranovic D, Pavlovic S, Jovanovic I, Stefanovic I, Artiko V, Djukic M, Obradovic V. Evaluation of myocardial perfusion and function by gated single-photon emission computed tomography technetium-99m ethoxyisobutylisonitrile in children and adolescents with severe congenital heart disease. Nuclear medicine communications 2010; 31 (1):12-21
10. Mikovic Z, Karadzov N, Jovanovic I, Milic V, Tomovic B, Egic A, Lukic G, Dragovic. Developmental delay associated with normal thyroidal function and long-term amiodarone therapy during fetal and neonatal life. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 2010; 64 (6):396-398

Радови у часопису који је укључен у базу података MEDLINE:
1. Jovanović I, Ceranić LJ, Simeunović S, Cvetković P., Cardiotoxic effect of anthracycline antibiotics, Bilt Hematol Transfuz. 1983; 11(2-3):51-7.
2. Jovanović I, Kostić V, Ceranić Lj, Kovacević M., Mitral valve prolapse and cerebral ischemia, Srp Arh Celok Lek. 1984 Feb;112(2):215-21.
3. Stojnić B, Anicić S, Jovanović I, Prcović M, Stefanović M., Asymmetrical septal hypertrophy in patients with Friedreich's ataxia, Srp Arh Celok Lek. 1985 Jan;113(1):81-90.
4. Peco-Antić A, Nastić-Mirić D, Popović-Rolović M, Adanja G, Parezanović V, Pariović V, Jovanović I, Kostić M, Jovanović O, Kruscić D., The effect of hemodialysis on endothelin-1 plasma levels in children with terminal renal insufficiency, Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:92-4.
5. Pejcić Lj, Jovanović I, Peco-Antić A, Djeranić Lj, Parezanović V. Echocardiographic evaluation of left ventricular size and function in children with arterial hypertension on hemodialysis, Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:96-8.
6. Pejcić I, Peco-Antić A, Parezanović V, Popović-Rolović M, Kostić M, Stojanov V, Jovanović I, Jovanović O, Kruscić D., Continuous blood pressure monitoring over a 24-hour period in children with terminal renal failure treated with hemodialysis, Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:94-6.
7. Pejcić I, Peco-Antić A, Jovanović I, Kostić M., Continuous ambulatory monitoring of blood pressure and the left ventricular mass index in children with renal diseases, Srp Arh Celok Lek. 2003 Jul-Aug;131(7-8):300-5.
8. Jovanović I, Parezanović V, Ilić S, Hercog D, Vucićević M, Djukić M, Vulićevuć I, Brajković Z, Vukomanović G, Ilisić T, Mimić B, Milincić Z, Simeunović S., Results of treatment of cyanotic heart defects in children, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:9-13.
9. Ilić S, Vuković I, Hercog D, Vucićević M, Parezanović V, Vukomanović G, Djukić M, Jovanović I, Simeunović S, Lacković V, Todorović V.,ISurgery for coarctation of the aorta in infants younger than three months,1: Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:27-33.
10. Cuturilo G, Stefanović I, Jovanović I, Miletić-Grković S, Novaković I. Mowat-Wilson syndrome--a case report]. Srp Arh Celok Lek. 2009; 137 (7- 8): 426-9.